پرش لینک ها

اصول CIA وامنیت اطلاعات در تجارت الکترونیک

استاد راهنما:

دکتر سید امیرحسین میرقادری

محقق:

عرفان تقی مومن

تعداد اسلاید:

15

فرمت فایل:

PDF

مقدمه

امنیت اطلاعات یعنی حفاظت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی از فعالیت های غیرمجاز. این فعالیت ها عبارتند از دسترسی، استفاده، افشاء، خواندن، نسخه برداری یا ضبط، خراب کردن، تغییر، دستکاری،واژه های امنیت اطلاعات، امنیت کامپیوتری و اطلاعات مطمئن گاه به اشتباه به جای هم بکار برده می شود.
اگر چه اینها موضوعات به هم مرتبط هستند و همگی دارای هدف مشترک حفظ محرمانگی اطلاعات، یکپارچه بودن اطلاعات و قابل دسترس بودن را دارند ولی تفاوت وجود داردهای ظریفی بین آنها وجود دارد. این تفاوت ها در درجه اول در رویکرد به موضوع امنیت اطلاعات، روش های استفاده شده برای حل مسئله ،و موضوعاتی که تمرکز کرده اند دارد.

فهرست

۱- تعریف امنیت اطلاعات
2- CIA
۳- تجارت الکترونیکی
۴- برنامه جامع امنیت تجارت الکترونیک
۵- روش های تامین امنیت
۶- تهدیدات و خطرات عمومی شبکه اینترنت
۷- انواع فناوری های حفاظت و ایمنی در تجارت الکترونیک

پیام بگذارید