پرش لینک ها

پروژه های دانشجویی

پروژه های دانشجویی تجارت الکترونیکمدیریت استراتژیککارآفرینی

دانلود اطلاعات مورد نیاز پروژه درس

دانلود اطلاعات مورد نیاز پروژه درس

مدیریت استراتژیک

دانلود اطلاعات مورد نیاز پروژه درس

دانلود اطلاعات مورد نیاز پروژه درس

مدیریت منابع انسانی

دانلود اطلاعات مورد نیاز پروژه درس

دانلود اطلاعات مورد نیاز پروژه درس

مدیریت سیستم و بهره وری

دانلود اطلاعات مورد نیاز پروژه درس

دانلود اطلاعات مورد نیاز پروژه درس

بازاریابی بین الملل

دانلود اطلاعات مورد نیاز پروژه درس

دانلود اطلاعات مورد نیاز پروژه درس

مدیریت کارآفرینی

دانلود اطلاعات مورد نیاز پروژه درس

دانلود اطلاعات مورد نیاز پروژه درس

تجارت الکترونیک

دستور العمل تدوین پاور پوینت پروژه ها

  • استفاده از فرمت یکسان پاور پوینت دکتر میرقادری (در لینک دانلود)
  • در صورت وجود تیتر مجزا از صفحه ی سورمه ای استفاده شود.
  • استفاده از رنگ های سازمانی دکتر میرقادری برای رنگ متون(آبی کم رنگ و سورمه ای)
  • استفاده از فونت لاله زار (lalezar) برای تیترها
  • استفاده از فونت بی یکان(b yekan) برای متن ها
  • نوشتن متون پاور پوینت به صورت جاستی فای (justify)
  • عدم استفاده از عکس های دارای واتر مارک سایت ها
  • عدم استفاده از عکس های دفرمه (دفرمه: خارج شدن از شکل استاندارد)

*توصیه می شود در هنگام ارائه پروژه ها موارد فوق تماما رعایت شود تا امکان بارگزاری و انتشار فایل ها در بستر وب سایت فراهم شود*