پرش لینک ها

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

عامل اصلی حیات هر سازمان و شرکت، نیروی انسانی آن است. بنابراین شناخت رفتاری این سرمایه مهم بخشی صروری از مدیریت آن تلقی می‌شود. مطالعه منظم عملیات، کارها و نگرش‌های افراد یک سازمان، رفتار سازمانی آن را تشکیل می‌دهند. امروزه هر سازمان به دلیل داشتن فعالیت در حوزه‌های محیطی دیجیتال و الکترونیک نیاز است که همسو با محیط بیرونی خود و به شیوه‌ای نوین پیش رود. در راستای عملکردهای منسجم، هماهنگ و نیمه متمرکز هر یک از سازمان ها، سازمان‌های الکترونیک آنها قرار دارند که در اصل به صورت یک مامور کلی ناظر بر اهداف آنها هستند. با پیشرفت اخیر انسان در علم مدیریت و مشاوره کسب‌وکار، می‌توان گفت که سازمان‌های الکترونیکی یکی از اصلی‌ترین پدیده‌های دهه‌های اخیر هستند؛ چرا که ارتباط با مخاطبان به صورت‌های غیرحضوری و همه جانبه، سهولت و تسریع عملکرد آنها را به دنبال دارند.

در “مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته” تمامی قوانین جدید کسب‌وکارهای الکترونیکی، شیوه‌های بازرگانی و تجارت الکترونیکی با بررسی دقیق رفتار جمعی و انفرادی اعضای تشکیل دهنده آن خواهید آموخت. در این درسنامه به طور کامل یاد خواهید گرفت که ساختارهای سازمانی الکترونیکی تمایل زیادی به خصوصیات ساختاری معمول دارند و ارتباط مورب، افقی و عمودی بالا و سلسله مراتب متقاطع و گروه‌های وظیفه‌ای و رسمی گرایی پایین را برای رسیدن به انعطاف پذیری و باز بودن سیستم در لیست نیازهای خود قرار می‌دهند. همچنین تمامی موارد مرتبط با این سازمان‌ها از جمله شرکت‌های چند ملیتی، قراردادهای همکاری منطقه‌ای، رفتارهای سازمانی در سطح جهانی، رویارویی با مسائل بین المللی، تحقق کلاکهان و استرادبک در رابطه اختلاف فرهنگی و بسیاری دیگر از موارد که متن آورده شده‌اند، به صورت کامل شفاف و آسان شرح داده شده‌اند.

پیام بگذارید