پرش لینک ها

فرآیند مشاوره سازمانی

رسالت فرآیند مشاوره مدیریت ؛ پشتیبانی و حمایت از فرآیند تصمیم گیری در سازمان است که به مدیران ارشد کمک می کند تا چالش های رقابتی و فرصت های محیطی سازمان خود را شناسایی و اولویت بندی نمایند.

با توجه به تحلیل و شناخت وضع موجود و شرایط خاص هر سازمان، راهکار های بهبود مستمر را شناسایی و اقدامات اصلاحی مورد نیاز را پیشنهاد می نماید. وی همچنین سازمان را در اجرا و پیاده‌سازی این اقدامات همراهی نموده و با ارائه خدمات آموزش و توانمندسازی تیم های کاری، سازمان را برای پشتیبانی از این تغییرات مجهز می نماید تا مفهوم یادگیری سازمانی به عنوان یک “مزیت رقابتی” محقق گردد.

۳ مرحله کلیدی فرآیند مشاوره سازمانی و سیستم سازی

اکنون که با رسالت فرآیند مشاوره مدیریت و اقدامات یک مشاور سازمانی و سیستم سازی آشنا شدید احتمالا می‌پرسید این اقدامات به چه صورتی انجام می‌پذیرند؟ فرآیند مشاوره از چه مراحلی تشکیل شده است؟
 
در ادامه با ۳ گام مهم فرآیند مشاوره سازمانی و سیستم سازی کسب و کار بیشتر آشنا خواهید شد :

۱. عارضه‌یابی کلان و تحلیل سطح بلوغ فرآیندهای سازمان

نتایج مطالعات و پژوهش های تخصصی در دنیای مدیریت حاکی از آن است که سازمان ها برای اطمینان از وضعیت مطلوب نظام فرآیندی و پاسخ به پرسش های فوق از ابزارهای سنجش بلوغ استفاده می نمایند.
از این رو در قدم اول فرآیند مشاوره، با بهره‌گیری از مدل های معتبر جهانی (نظیر مدل مرکز کیفیت و بهره وری آمریکا (APQC) و مدل های CMM و EFQM) نظام فرایندی سازمان شما را تحلیل نموده و بعد از ارزیابی دقیق موقعیت موجود با مشارکت سازمان نسبت به تعریف اقدامات اصلاحی و پیاده‌سازی رویکرد بهبود مستمر تا ارتقاء فرآیند های سازمان شما به سطح بهینه شده اقدام خواهیم نمود.

۲. تجزیه و تحلیل چرخه مدیریت فرآیندهای کسب و کار و مهندسی مجدد

در این مرحله بر اساس انطباق نظام فرآیندی سازمان با نمونه های مرجع و معتبر جهانی و داخلی و آنالیز شاخص‌های کلیدی عملکرد، سازمان توسط مشاور نسبت به پیاده سازی اصول طراحی و مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار توجیه گردیده و زمینه سازی لازم جهت طرح مهاجرت از وضع موجود به سمت وضعیت مطلوب محیا می گردد. در این راستا عوامل بحرانی موفقیت در مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار به تیم های کاری سازمان آموزش داده شده و زمینه لازم برای تحولات سازمانی، تحقق بهبود مستمر و تکامل نظام فرآیندی محیا می گردد.

۳. تجزیه و تحلیل عملکرد و تعیین شاخص های پایش و اندازه گیری

در این مرحله مشاور بر اساس استاندارد های اقدام پژوهشی و چرخه بهبود مستمر سازمانی در تلاش است تا با تعریف سنجه ها و شاخص های کلیدی عملکرد، امکان پایش و اندازه گیری نتایج نظام فرآیندی را ایجاد نموده و سازمان با بهره مندی از نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد امکان درک و برداشت حداکثری از فرصت های محیطی رقابتی را داشته و بدین ترتیب مفهوم آینده سازی در انتخاب های پیش رو سازمان قرار گیرد.