پرش لینک ها

محدودیت های تجارت الکترونیک در ایران

استاد راهنما:

دکتر سید امیرحسین میرقادری

محقق:

شیما قربانی و حدیثه صادقی

تعداد اسلاید:

22

فرمت فایل:

PDF

مقدمه

تجارت الکترونیکی صرف نظر از بسیاری مزایا، محدودیت هایی هم دارد که میزان پذیرش و رشد آن را کاهش می دهند؛ محدودیت ها را می توان در دو طبقه فنی و غیرفنی تقسیم بندی کرد. برخی از این محدودیت ها که در سال های اخیر عامل شکست بسیاری از طرح های تجارت الکترونیک  بوده اند، با گذشت زمان محدودیت های فنی کاهش یافته و یا از بین می روند، به علاوه طراحی مناسب می تواند اثرات برخی از آنها را کاهش دهد. علیرغم محدودیت ها و ناکامی ها، تجارت الکترونیک رشد بسیار سریع و قابل توجهی در کشور داشته است.

فهرست

  • مقدمه
  • رتبه بندی جهانی
  • الزامات فنی 
  • محدودیت های فنی 
  • محدودیت های غیر فنی 
  • از نگاه مصرف کننده 
  • گزارش های جهانی 
  • پرسش و پاسخ 
  • راهکارهایی برای حل مشکل
  • منابع

پیام بگذارید