پرش لینک ها

دانستنی های مدیریت کسب و کار

تبدیل سیستم های فروش سنتی به سیستم های فروش الکترونیک

استاد راهنما: دکتر سید امیرحسین میرقادری محقق: مهرداد کریمی تعداد اسلاید: 14 فرمت فایل: PDF مقدمه: به دلیل پیشرفت تکنولوژی

اصول CIA وامنیت اطلاعات در تجارت الکترونیک

استاد راهنما: دکتر سید امیرحسین میرقادری محقق: عرفان تقی مومن تعداد اسلاید: 15 فرمت فایل: PDF مقدمه امنیت اطلاعات یعنی

محدودیت های تجارت الکترونیک در ایران

استاد راهنما: دکتر سید امیرحسین میرقادری محقق: شیما قربانی و حدیثه صادقی تعداد اسلاید: 22 فرمت فایل: PDF مقدمه تجارت

شاخص های کلیدی ارزیابی و مدیریت عملکرد سازمان

استاد راهنما: دکتر سید امیرحسین میرقادری محقق: امیرحسین فرزانفر و امیر طالبی تعداد اسلاید: 18 فرمت فایل: PDF مقدمه شــاخص

مدیریت تغییرات و تحول سازمانی

استاد راهنما: دکتر سید امیرحسین میرقادری محقق: امیر افیونی تعداد اسلاید: 17 فرمت فایل: PDF مقدمه اهمیت تغییر و تحول

مراحل اجرایی واردات و صادرات تجارت اکترونیک در کشور

استاد راهنما: دکتر سید امیرحسین میرقادری محقق: حسام آقابزرگی تعداد اسلاید: 31 فرمت فایل: PDF مقدمه تجارت الکترونیک در مسیر