پرش لینک ها

مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)

مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)

مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) – سازمان‌ها و شرکت‌های زیادی با مدیریت فرآیند و فرآیندگرایی به خوبی آشنا نبوده و به صورت سلسله مراتبی و مبتنی بر وظیفه، ساختار اجرایی سازمان خود را اداره می‌کنند. با در نظر گرفتن اینکه ماهیت کارها به طور اساسی تغییر کرده ، دانش فنی کارکنان افزایش یافته ،  مشتریان داخلی و بیرونی سازمان‎ها انتظارات متفاوتی پیدا کرده‌اند و فن‌آوری‌های نوین در اختیار قرار داده شده‌اند، ساختار وظیفه‌گرا نتایج ارزشمند گذشته را برای سازمان‌ها به دنبال نخواهد داشت. یکی از رویکردهایی که به حیات سازمان‌ها در فضای پر از رقابت امروز کمک می‌کند رویکرد فرآیندمحوری و مدیریت مبتنی بر فرآیند است.

مفهوم فرآیند :

مفهوم فرآیند عبارت است از مجموعه‌ای از یک سری فعالیت‌های مرتبط با هم که در هر مرحله با مصرف یک یا چند منبع، ورودی‌ها را به خروجی‌ها تبدیل می‌نماید. این خروجی‌ها به عنوان ورودی‌های سایر فرآیندها ارائه می‌گردد تا در نهایت به نتیجه نهایی یا یک هدف مشخص دست یابد. فرآيندهای هر سازمان برای دستیابی به اهداف سازمان طراحی شده‌اند، تا با عملکرد بهتر نیازهای اساسی مشتریان را تأمین کنند. فرآيند زمانی کارایی لازم را خواهد داشت که بصورت درست انجام شود و زمانی موثر و اثربخش می‌باشد که بصورت صحیح تعیین و طراحی شده باشد.

مدیریت فرآیند کسب‌وکار از بزرگترین چالش‌های سازمان‌هاست. با گذشت زمان، فرآیندها اثربخشی خود را از دست داده و مانع رسیدن سازمان به اهداف اصلی خود می شود. مکانیزاسیون ، از مهمترین اهداف مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار می‌باشد؛ البته نباید این برداشت شود که  تنها هدف و کاربرد مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار مکانیزاسیون است. مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) یک روند تکرار شدنی شامل مراحل طراحی، مدل‌سازی، اجرا، کنترل و بهبود است.

مدیریت فرآیند کسب و کار یک رویکرد ساختار یافته با هدف بهبود کیفیت محصول و خدمات است و تلاش دارد تا فرآیندهای سازمان را با استراتژی‌های سازمان هم‌راستا نموده و با شناسایی و بهینه‌-سازی شیوه ارائه محصولات و خدمات سازمان، شیوه‌ی کارکردن کارکنان و کیفیت کاری و ارتباطی با سایر کارکنان و مشتری ، به هدف نهایی یعنی رضایتمندی مشتری دست یابد.

مدیریت فرآیند کسب و کار با سیستم مدیریت کیفیت شباهت ها و تفاوت هایی دارد سیستم مدیریت کیفیت دارای هفت اصل است که از این میان سه اصل آن با مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار کاملا” مرتبط هستند. این سه اصل متشابه شامل : مشتری مداری ، رویکرد فرآیندی و بهبود می‌باشد. البته سایر اصول مدیریت کیفیت نیز که شامل : رهبری ، مدیریت ارتباطات، تصمیم‌گیری براساس شواهد و جلب مشارکت کارکنان می‌باشد نیز بطور غیرمستقیم با BPM در ارتباط هستند.

پیام بگذارید