پرش لینک ها

سیستم سازی کسب و کار

مفهوم سیستم سازی

مفهوم سیستم سازی : فرآیند سیستم سازی کسب و کار شامل تمامی اقدامات و فرآیند هایی است که به منظور خودکارسازی کسب‌و‌کار در اجرای ماموریت های سازمانی و تحقق ارزش آفرینی می انجامد تا با صرف حداقل تمرکز مدیران در امور نظارتی ، اغلب ماموریت های سازمانی به‌ شکل مطلوب پیش برود.

مدیران از سیستم سازی چه بهره ای می برند ؟

دانش سیستم سازی کسب و کار به مدیران سازمان کمک می‌نماید وابستگی کسب‌و‌کار را به حضور و دخالت مستقیم خود کاهش دهند و کارها با حداقل خطا، دوباره کاری و اتلاف انجام شوند.

مهمترین چالش مدیران و کارآفرینان : خودکار سازی کسب و کار و تکرار پذیری در نتایج مطلوب

سیستم سازی کسب و کار ها صرف نظر از اینکه اسکوپ فعالیت های سازمان شما در چه محدوده ای می باشد، در چه زمینه و صنعتی فعالیت می کنید و اندازه شرکت شما چقدر است امری حتمی و ضروری می باشد. بدون معماری فرآیندها و تدوین دستورالعمل های استاندارد نمی توانید سیستم سازی کنید، چراکه در نهایت شما می توانید به افراد محدودی سیستم را آموزش دهید، در حالی که با استراتژی سیستم سازی کاملا ساده و کارآمد می توانید به طیف زیادی از کارمندان، آن هم بدون الزام به حضور خودتان رویه های کاری و نتایج مورد انتظار را آموزش دهید و مهمتر از آن، می توانید  برای کسب و کار خود روشی قابل پیش بینی و کارآمد توسعه دهید.

پیام بگذارید