پرش لینک ها

تحلیل سیستم

تحلیل سیستم تحلیل سیستم : مفهوم یک سیستم عبارت است از مجموعه‌ای از اجراء به‌ هم پیوسته که برونداد و نتایج برنامه ریزی شده ای را محقق می نماید. تحلیل کسب و کار در قالب یک سیستم ! مفهوم کسب‌و‌کار نیز در قالب یک سیستم قابل تفسیر می باشد و عبارت است از  مجموعه‌ای از استراتژی ها، فرآیند ها و منابعی که جهت تحقق اهداف کلان سازمانی یعنی سودآوری پایدار و برندینگ در تعامل و همکاری می باشند.

پیام بگذارید