پرش لینک ها

هلدینگ پارس پندار نهاد

درصد رضایت کارفرما از جلسات مشاوره

0%
کم زیاد
تعداد جلسات مشاوره و آموزش برگزاری شده
+
0
جلسه
درصد پیشرفت پروژه / دوره آموزشی
0%

درصد تأثیر دوره‌های آموزشی برگزار شده

0%
کم زیاد

شرح خدمات مشاوره سازمانی

- تحلیل زنجیره ارزش و ارزیابی فرآیند های سازمان

شرح سرفصل‌های آموزش و توانمندسازی سازمانی

- مدرس دوره های عمومی و تخصصی MBA و DBA
- دوره آموزشی شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد سازمان
- دوره آموزشی تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری
- دوره آموزشی تفکر استراتژیک با رویکرد سیستمی
- دوره آموزشی مدیریت منابع سازمانی و ارزیابی کار و زمان

عنوان پروژه‌های اجرایی شده